top of page

Specifieke informatie

Aanmelding

Voor aanmelding bij ons Centrum heeft u een verwijzing voor specialistische ggz van de huisarts nodig. Zonder deze verwijzing komt u niet voor vergoeding in aanmerking.

Actuele wachttijd

Wij hanteren geen wachtlijst omdat een eerste gesprek reeds binnen tien dagen gerealiseerd kan worden.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten uitgevraagd, uw levensloop wordt kort doorgenomen, eventuele eerdere behandelingen komen aan bod. Dit gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten. Soms is een tweede gesprek nodig.

Aan het einde van het eerste gesprek wordt een (voorlopig) behandelplan besproken, er wordt een beknopte brief met de bevindingen aan de huisarts gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Behandeltarieven

Na een behandeling, of bij langdurende behandelingen een keer per jaar, krijgt u van ons een factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar. De vergoede kosten maakt u over naar onze bank.

  • U heeft een naturapolis.
Uw psychiater stuurt de rekening naar u. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Het vergoedingspercentage is afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar 75-80% van het Wmg-tarief of van het gemiddeld gecontracteerde tarief en met een budgetpolis nog minder.
  • U heeft een restitutiepolis.

Uw psychiater stuurt de rekening naar u. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar die 100% vergoedt.

Inhoudingen

Het verplichte jaarlijkse eigen risico in de basisverzekering (in 2016 en 2017 €385) en een evt. vrijwillig extra eigen risico worden door de zorgverzekeraar ingehouden op uw vergoeding.

Particuliere tarieven

Zonder een verwijzing van de huisarts gelden de volgende tarieven:

  • Intakegesprek (60 minuten) €130.
  • Vervolggesprek (45 minuten) €110.

No-show

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Het is belangrijk dit zo tijdig mogelijk te doen (via het algemene tel nr 0492-770207), zodat ik nog andere afspraken kan plannen op dat tijdstip. Bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd zijn of bij niet verschijnen, behoud ik mij het recht voor om 50 euro in rekening te brengen.

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_01__Gespecialiseerde_ggz_2017

KWALITEITSWAARBORG

Registratie

Jozef Gerards is BIG-geregistreerd als psychiater/psychotherapeut en is lid van de Christelijke vereniging van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, ADHD-netwerk en de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Lid-professional van NOLK (netwerk onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) en geaffilieerd aan NVNPSA (Nederlandse Vereniging voor Neuropsychoanalyse). Specialist bij begeleiding van mensen met hoogbegaafdheid. Lid van IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen.

Hij voldoet aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit zijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

  • Geaccrediteerde Bij- en nascholing, in voldoende mate (puntencriterium NVvP)
  • Deelname aan de KwaliteitsVisitatie NVvP (laatste oktober 2015, met goed gevolg)
  • Volgen van wetenschappelijke literatuur

Routine outcome monitoring (ROM)

Vanaf 2017 zijn we verplicht vragenlijsten ten aanzien van de voortgang van de behandeling, de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens, aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Privacy

Er bestaat een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psychiater over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachtenreglement

Het Centrum neemt deel aan het klachtenreglement van GGZ Oost Brabant, zoals dat op 1 januari 2016 via de wet kwaliteit, klachten en geschillen van zorg vigeert.

http://www.ggzoostbrabant.nl/kwaliteit-van-zorg/klachtencommissie

bottom of page