top of page

          meerwaarde van ons centrum

        U wordt onbevooroordeeld als medemens gerespecteerd met volle aandacht en tijd

 •  geen wachtlijst; behandeling start meteen
 •  geen lange intake-procedures
 •  actieve cliënt die eigen diagnostische gegevens meeneemt naar de therapeut
 •  eigen, vaste behandelaar met 30 jaar expertise die diagnosticeert en behandelt
 •  persoonlijke diagnose en behandeling uitgaande van uw weerbaarheid
 •  therapeut die u veiligheid biedt zodat u zichzelf kan zijn
 •  behandelaar is psychiater en psychotherapeut
 •  zowel psychotherapie als medicatie op indicatie
 •  behandelaar direct bereikbaar voor cliënt en verwijzer
 •  geïntegreerde therapie
 • economisch verantwoord, want geen overhead-kosten
 • volledig gedigitaliseerd en gebruik makend van moderne media
 •  direct beveiligd contact met de huisarts
bottom of page